Lūgumraksts Nr. 1165/2019, ko MUN2 un Turku biedrības Spānijā vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alfredo Campos García, par Turcijas valstspiederīgo patvēruma pieteikumu apstrādi Spānijā  
Informācija par lūgumrakstu  

1165/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 1165/2019, ko MUN2 un Turku biedrības Spānijā vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Alfredo Campos García, par Turcijas valstspiederīgo patvēruma pieteikumu apstrādi Spānijā

Lūgumraksta numurs: 1165/2019

Temati: Konstitucionāli jautājumi,  Patvērums,  Pamattiesības

Valsts: Spānija

Apvienības nosaukums: MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Alfredo Campos Garcia

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Spānija ir pārkāpusi ES tiesību aktus un norāda uz virkni neatbilstību Kopienas tiesību aktu par starptautisko aizsardzību piemērošanā. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanas procedūras ilgst vairāk nekā 24 mēnešus. Viņš arī norāda — kad pieteikuma iesniedzēji mēģina pieteikties apmeklējumam, lai atjaunotu savus dokumentus, iepriekšēja pieraksta pārvaldības sistēmā, kas pieejama valsts pārvaldes tiešsaistes sistēmā, pastāvīgi ir redzams paziņojums par to, ka “pašlaik nav pieejamu apmeklējuma laiku”, kā rezultātā, lūgumraksta iesniedzējs uzskata, tiek klaji pārkāptas saistības attiecībā uz starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju dokumentāciju. Apmeklējumu pārvaldības sistēmas sabrukums ļoti nelabvēlīgi ietekmē spēju izmantot tiesības uz nodarbinātību, jo starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēji nespēj nepieciešamajā termiņā atjaunot savus dokumentus un līdz ar to arī nevar nopelnīt paši sev iztikas līdzekļus, kas nozīmē, ka viņi joprojām ir atkarīgi no starptautiskās aizsardzības saņēmējiem paredzētās publiskās uzņemšanas sistēmas. Lūgumraksta iesniedzējs arī nosoda darbinieku trūkumu Patvēruma un bēgļu jautājumu birojos Spānijā. Visbeidzot, viņš sūdzas, ka Spānijas iestādes vēl nav pienācīgi transponējušas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/33/ES, ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, kas bija jātransponē līdz 2015. gada jūlijam.