Lūgumraksts Nr. 1194/2019, ko iesniedzis Grieķijas valstspiederīgais Lazaros Kikidis, par to koledžu absolventu izslēgšanu, kuri sadarbojas ar ES universitātēm  
Informācija par lūgumrakstu  

1194/2019

Kopsavilkuma virsraksts: Lūgumraksts Nr. 1194/2019, ko iesniedzis Grieķijas valstspiederīgais Lazaros Kikidis, par to koledžu absolventu izslēgšanu, kuri sadarbojas ar ES universitātēm

Lūgumraksta numurs: 1194/2019

Temati: Iekšējais tirgus — Kvalifikācijas atzīšana,  Izglītība,  Nodarbinātība

Valsts: Grieķija

Lūgumraksta iesniedzēja(-as) dati  

Vārds, uzvārds/nosaukums: Lazaros Kikidis

Lūgumraksta kopsavilkums  

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Likums Nr. 4589/2019 neļauj valsts izglītībā strādāt nevienam tādas profesionālās kvalifikācijas turētājam, ko atzinusi Grieķijas Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas padome (SAEP).Lūgumraksta iesniedzējs lūgumrakstam pievieno labvēlīgu Grieķijas ombuda 2019. gada 23. oktobra lēmumu, kurā Izglītības ministram pieprasīts attiecīgi grozīt Likumu Nr. 4589/2019.