Petizzjoni 0042/2019, imressqa minn M.B., ta' ċittadinanza Ġermaniża, f'isem l-assoċjazzjoni "Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.", dwar il-kalibrar ta' tipi speċifiċi ta' mwieżen  
Dettalji tal-petizzjoni  

0042/2019

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0042/2019, imressqa minn M.B., ta' ċittadinanza Ġermaniża, f'isem l-assoċjazzjoni "Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.", dwar il-kalibrar ta' tipi speċifiċi ta' mwieżen

Numru tal-petizzjoni: 0042/2019

Suġġetti: Suq intern

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: E. P.

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li għandu jkun hemm approċċ aktar armonizzat fl-UE fir-rigward tal-ħruġ ta' ċertifikati tal-kalibrar u l-istabbiliment ta' perjodi ta' kalibrar għall-imwieżen. Il-petizzjonant jispjega li mwieżen mhux imsewwija li jiġu importati u mibjugħa fil-Ġermanja jridu jgħaddu minn ċertifikazzjoni ta' kalibrar, li tiswa l-flus u tieħu ż-żmien. Il-qafas legali jidher li huwa differenti għall-imwieżen imsewwija. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li s-sistemi kollha għandhom jiġu armonizzati sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fis-Suq Uniku għall-bejgħ ta' dawn il-prodotti.