Petizzjoni 0075/2018, imressqa minn Georgios Mavrikos, ta' ċittadinanza Griega, f'isem l-assoċjazzjoni "Il-Federazzjoni Dinjija tat-Trejdjunjins", dwar is-sitwazzjoni diffiċli tal-ħaddiema migranti f'Foggia, l-Italja  
Dettalji tal-petizzjoni  

0075/2018

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0075/2018, imressqa minn Georgios Mavrikos, ta' ċittadinanza Griega, f'isem l-assoċjazzjoni "Il-Federazzjoni Dinjija tat-Trejdjunjins", dwar is-sitwazzjoni diffiċli tal-ħaddiema migranti f'Foggia, l-Italja

Numru tal-petizzjoni: 0075/2018

Suġġetti: Drittijiet fundamentali

Pajjiż: l-Italja

Isem l-assoċjazzjoni: World Federation of Trade Unions

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: Georgios Mavrikos

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant jilmenta dwar is-sitwazzjoni serja li qiegħda taffettwa ħafna migranti li jaħdmu fl-għelieqi f'Rigano, qrib Foggia, Puglia, fl-Italja. Huwa jikkritika l-istat ta' negliġenza ta' dawn il-ħaddiema migranti staġjonali, li jiġu sfruttati mis-sidien tal-art u jiġu mġiegħla jaħdmu f'kundizzjonijiet inumani, mingħajr protezzjoni tal-unjoni, u f'kundizzjonijiet sanitarji u tas-saħħa gravi. Huwa jitlob titjib fil-kundizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema migranti, b'mod partikolari fir-rigward tal-akkomodazzjoni, l-aċċess għall-ilma, is-sanità, is-sigurtà soċjali u t-trasport.