Petizzjoni 0103/2019, imressqa minn M.P.P, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-impriża "Armadora Parleros", dwar il-verifika tal-potenza tal-magna tal-bastimenti tas-sajd Spanjoli  
Dettalji tal-petizzjoni  

0103/2019

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0103/2019, imressqa minn M.P.P, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem l-impriża "Armadora Parleros", dwar il-verifika tal-potenza tal-magna tal-bastimenti tas-sajd Spanjoli

Numru tal-petizzjoni: 0103/2019

Suġġetti: Sajd u affarijiet marittimi

Pajjiż: Spanja

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: E. P.

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant jesprimi dubji dwar il-proċeduri segwiti biex tiġi vverifikata l-potenza tal-magna tal-bastimenti tas-sajd Spanjoli, u jsostni li dan sar biss fl-2016 u l-2017 għal bastimenti tat-tkarkir li joperaw fil-Golf tal-Biskalja u fil-majjistral. Fi kliem ieħor, twettaq fuq kampjun aleatorju u mhux rappreżentattiv tal-għadd totali ta' bastimenti tas-sajd irreġistrati, u b'hekk inkiser ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009.