Petizzjoni 0335/2019, imressqa minn Eduardo Velázquez, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem IU Exterior, dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti fi ħdan l-UE, impjegati minn aġenziji ta' impjieg temporanju fin-Netherlands  
Dettalji tal-petizzjoni  

0335/2019

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0335/2019, imressqa minn Eduardo Velázquez, ta' ċittadinanza Spanjola, f'isem IU Exterior, dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema migranti fi ħdan l-UE, impjegati minn aġenziji ta' impjieg temporanju fin-Netherlands

Numru tal-petizzjoni: 0335/2019

Suġġetti: Drittijiet fundamentali,  Impjiegi

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Isem l-assoċjazzjoni: IU Exterior

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: Eduardo Velazquez

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant jilmenta dwar id-diskriminazzjoni, l-isfruttament tal-ħaddiema u n-nuqqas ta' sigurtà fl-impjiegi li qed isofru minnhom, issa u fil-passat, il-maġġoranza l-kbira tal-ħaddiema migranti fi ħdan l-UE impjegati minn aġenziji ta' impjieg temporanju fin-Nofsinhar tan-Netherlands; huwa jappella lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni biex jieħdu azzjoni li ttemm dan u kwalunkwe ksur relatat tal-liġi tal-UE jew tad-drittijiet stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Il-petizzjonant jiddikjara li l-maġġoranza ta' dawk il-ħaddiema ġew reklutati permezz ta' siti web speċifiċi, avviżi fil-midja soċjali jew il-portal tal-EURES. Ħafna drabi, l-aġenziji jagħmlu wegħdiet foloz u jonqsu milli jiddeskrivu s-sitwazzjoni sħiħa rigward il-kundizzjonijiet tax-xogħol, u dan iwassal biex il-ħaddiema jiffirmaw kuntratti minn qabel fi Spanja li jkunu kompletament differenti mill-kuntratti finali li jiffirmaw ladarba jkunu ċċaqilqu lejn in-Netherlands. Minħabba l-kundizzjonijiet ħżiena tax-xogħol tagħhom, fl-aħħar sena biss, l-Uffiċċju tal-Impiegi u tas-Sigurtà Soċjali fil-Ministeru tax-Xogħol ta' Spanja fil-Hague irċieva madwar 500 ilment minn ħaddiema migranti fi ħdan l-UE.