Petizzjoni 0569/2019, imressqa minn H.R., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar tikkettar tal-ikel aħjar  
Dettalji tal-petizzjoni  

0569/2019

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0569/2019, imressqa minn H.R., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar tikkettar tal-ikel aħjar

Numru tal-petizzjoni: 0569/2019

Suġġetti: Drittijiet tal-konsumatur

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: E. P.

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant jixtieq li l-informazzjoni dwar il-kontenut tal-imballaġġ tal-ikel ikollha tipa akbar. Dan jirrikjedi obbligu legali peress li ħafna produtturi jużaw tipa daqshekk żgħira għall-informazzjoni b'tali mod li persuni anzjani, b'mod partikolari, isibu diffikultà biex jaqrawha.