Petizzjoni 0652/2019, imressqa minn Antero Ribeiro, ta' ċittadinanza Portugiża, dwar id-diskriminazzjoni tal-għalliema b'kuntratti b'terminu fiss fil-Portugall  
Dettalji tal-petizzjoni  

0652/2019

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0652/2019, imressqa minn Antero Ribeiro, ta' ċittadinanza Portugiża, dwar id-diskriminazzjoni tal-għalliema b'kuntratti b'terminu fiss fil-Portugall

Numru tal-petizzjoni: 0652/2019

Suġġetti: Impjiegi

Pajjiż: il-Portugall

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: Antero Ribeiro

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant jilmenta li l-għalliema Portugiżi b'kuntratti b'terminu fiss li jgħallmu fl-iskejjel Portugiżi barra mill-pajjiż mhumiex kapaċi jokkupaw pożizzjonijiet ta' tagħlim permanenti, għall-kuntrarju tal-kontropartijiet tagħhom fil-Portugall kontinentali. Huwa jindika li, wara t-tiġdid ta' erba' kuntratti suċċessivi għal żmien fiss, l-għalliema fil-Portugall jistgħu jiġu impjegati fuq bażi permanenti, filwaqt li l-għalliema fl-iskejjel Portugiżi barra mill-pajjiż ma jistgħux. Huwa jargumenta li dan jammonta għal diskriminazzjoni u jpoġġi l-għalliema barra minn pajjiżhom f'sitwazzjoni prekarja.