Petizzjoni 0720/2018, imressqa minn Violeta Gospodinova, ta' ċittadinanza Bulgara, dwar l-allegati frodi u korruzzjoni għat-tneħħija illegali ta' proprjetà minn banek u uffiċjali ġudizzjarji privati fil-Bulgarija  
Dettalji tal-petizzjoni  

0720/2018

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0720/2018, imressqa minn Violeta Gospodinova, ta' ċittadinanza Bulgara, dwar l-allegati frodi u korruzzjoni għat-tneħħija illegali ta' proprjetà minn banek u uffiċjali ġudizzjarji privati fil-Bulgarija

Numru tal-petizzjoni: 0720/2018

Suġġetti: Frodi u Korruzzjoni

Pajjiż: il-Bulgarija

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: Виолета Господинова

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonanta hija debitur li l-kreditur (bank) talab lil uffiċjal ġudizzjarju jiftaħ kawża ta' infurzar fil-konfront tagħha. Mill-prokura mehmuża, jidher biċ-ċar li l-omm ta' impjegat tal-uffiċjal ġudizzjarju tirrappreżenta l-bank. Dan iservi bħala evidenza li hemm rabta bejn il-kreditur u l-uffiċjal ġudizzjarju, li ddgħajjef l-imparzjalità tal-uffiċjal ġudizzjarju u l-insegwiment tal-kawża ta' infurzar. Il-petizzjonanta ssostni li l-kreditur u l-uffiċjal ġudizzjarju ħolqu skema frawdolenti li fiha l-kredituri jixtru proprjetà żvalutata f'irkanti fittizji fejn l-uniku offerent li jkun kapaċi jagħmel offerta valida jkun il-bank.Il-petizzjonanta tirrimarka l-illegalità tal-atti fejn ma jkun hemm l-ebda talba bil-miktub lill-qorti kompetenti u, konsegwentement, l-ebda kummissjoni mill-qorti biex twettaq kwalunkwe azzjoni repressiva. F'dan ir-rigward, hija titlob lill-Parlament Ewropew japplika l-mekkaniżmi meħtieġa biex iwaqqaf tali prattiki fil-Bulgarija fejn il-proprjetajiet tal-konsumaturi tas-servizzi ta' kreditu qed jiġu ssekwestrati bl-għajnuna ta' uffiċjali ġudizzjarji.