Petizzjoni 0810/2018, imressqa minn P.A.V., ta' ċittadinanza Bulgara, dwar il-legalità tal-Artikolu 417 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Bulgara u l-allegat ksur tad-drittijiet tal-konsumatur fil-proċedimenti ta' ordni tal-ħlas fil-Bulgarija  
Dettalji tal-petizzjoni  

0810/2018

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 0810/2018, imressqa minn P.A.V., ta' ċittadinanza Bulgara, dwar il-legalità tal-Artikolu 417 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Bulgara u l-allegat ksur tad-drittijiet tal-konsumatur fil-proċedimenti ta' ordni tal-ħlas fil-Bulgarija

Numru tal-petizzjoni: 0810/2018

Suġġetti: Drittijiet tal-konsumatur

Pajjiż: il-Bulgarija

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: E. P.

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonant jitlob inkjesta dwar l-azzjonijiet ta' bailiff skont l-Artikolu 417 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Bulgara, li jqis li jistgħu jkunu illegali u l-bidu ta' proċedimenti dixxiplinarji u l-istabbiliment ta' responsabbiltà penali tal-bailiff. Il-Parlament Ewropew irċieva diversi lmenti dwar din il-kwistjoni minn ċittadini Bulgari oħra li jallegaw li l-proċedimenti ġudizzjarji Bulgari skont l-Artikolu 417 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Bulgara huma ppreġudikati u l-konsumaturi ma jingħatawx l-opportunità li jiddefendu lilhom infushom fil-qorti fejn is-sentenzi huma bbażati kompletament fuq it-talbiet tas-sellief fir-rigward tal-eżistenza u l-ammont tas-self. Il-petizzjonant jissuġġerixxi wkoll li l-Parlament jeżerċita d-dritt tiegħu ta' inizjattiva indiretta fir-rigward tal-Artikolu 435(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Bulgara. Il-petizzjonant jallega li l-bailiff abbuża mid-drittijiet tal-proprjetà tiegħu u li wera nuqqas ta' rispett lejn il-liġi u l-prattika tal-Qorti Suprema Bulgara.