Petizzjoni 1030/2018, imressqa minn Raffaella Scattolon, ta' ċittadinanza Taljana, dwar it-tħassir tal-proġett tal-linja ferrovjarja b'veloċità għolja bejn Brescia u Verona  
Dettalji tal-petizzjoni  

1030/2018

Titlu tas-sommarju: Petizzjoni 1030/2018, imressqa minn Raffaella Scattolon, ta' ċittadinanza Taljana, dwar it-tħassir tal-proġett tal-linja ferrovjarja b'veloċità għolja bejn Brescia u Verona

Numru tal-petizzjoni: 1030/2018

Suġġetti: Trasport,  Industrija u imprenditorija,  Ambjent

Pajjiż: l-Italja

Dettalji tal-petizzjonant  

Isem: Raffaella Scattolon

Sommarju tal-petizzjoni  

Il-petizzjonanta qed titlob biex jitwaqqaf il-proġett tal-linja ferrovjarja b'veloċità għolja (TAV) bejn Brescia u Verona, peress li temmen li mhuwiex ekonomiku u huwa ta' ħsara għall-iżvilupp spazjali u għall-ambjent. Hija tixtieq li jitwettqu għadd ta' analiżijiet tal-ispejjeż u l-benefiċċji, li fihom l-ewwel għażla li għandha titqies għandha tkun it-titjib tal-linji ferrovjarji eżistenti. Fl-aħħar, hija titlob lill-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jivverifikaw jekk inkisritx il-leġiżlazzjoni tal-UE.