Sib petizzjoni 

Il-petizzjonijiet qed jittellgħu fis-sit gradwalment wara li jkunu ġew adottati mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet.

Kwalunkwe pajjiż tal-UE