Verzoekschrift nr. 0013/2020, ingediend door A.N. (Roemeense nationaliteit), over een verbod op vuurwerk en voetzoekers in Roemenië  
Gegevens verzoekschrift  

0013/2020

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0013/2020, ingediend door A.N. (Roemeense nationaliteit), over een verbod op vuurwerk en voetzoekers in Roemenië

Nummer verzoekschrift: 0013/2020

Onderwerp(en): Gezondheid,  Justitie,  Milieu - bescherming en behoud,  Dierenwelzijn,  Grondrechten

Land: Roemenië

Gegevens indiener  

Naam: A. N.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener pleit voor een verbod op vuurwerk en voetzoekers tijdens de feestdagen, en benadrukt daarbij de negatieve gevolgen daarvan voor dieren en het milieu. Indiener laakt het feit dat gedurende de feestdagen van 2019 veel gevallen van dierenmishandeling met vuurwerk hebben plaatsgevonden, die werden opgenomen en via sociale media werden verspreid zonder dat de Roemeense autoriteiten optraden.