Verzoekschrift nr. 0047/2019, ingediend door L.A. (Italiaanse nationaliteit), over de toepassing van de dienstenrichtlijn op concessies voor aan de overheid toebehorende aan zee gelegen goederen in Italië  
Gegevens verzoekschrift  

0047/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0047/2019, ingediend door L.A. (Italiaanse nationaliteit), over de toepassing van de dienstenrichtlijn op concessies voor aan de overheid toebehorende aan zee gelegen goederen in Italië

Nummer verzoekschrift: 0047/2019

Onderwerp(en): Mededinging,  Interne markt,  Eigendomsrechten

Land: Italië

Gegevens indiener  

Naam: L. A.

Samenvatting verzoekschrift  

Indienster is bezorgd dat Richtlijn 2006/123/EG in Italië wordt omzeild. Volgens indienster zouden concessies voor particuliere ondernemingen (strandtenten) op stranden in staatseigendom die worden gebruikt voor toerisme en vrijetijdsbesteding er niet toe mogen leiden dat de vrije toegang tot de stranden wordt versperd. Ze verwijst in dit verband naar het arrest van het Europees Hof van Justitie van juli 2016 met betrekking tot concessies voor aan de overheid toebehorende aan zee gelegen goederen in Italië. Indienster benadrukt het belang van openbare aanbestedingsprocedures voor de toewijzing van strandconcessies, en dat deze concessies niet automatisch verlengd zouden mogen worden. Voorts mogen volgens indienster de individuele belangen van concessiehouders niet prevaleren boven de bescherming van het milieu en het landschap en het onbeperkte recht op vrije toegang tot de stranden.