Verzoekschrift nr. 0106/2019, ingediend door E.D.A. (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 220 medeondertekenaars, over milieuschade in de Galeriavallei bij Rome (Italië)  
Gegevens verzoekschrift  

0106/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0106/2019, ingediend door E.D.A. (Italiaanse nationaliteit), gesteund door 220 medeondertekenaars, over milieuschade in de Galeriavallei bij Rome (Italië)

Nummer verzoekschrift: 0106/2019

Onderwerp(en): Milieu - vervuiling,  Gezondheid,  Milieu - afval,  Stedelijke ontwikkeling

Land: Europese Unie,  Italië

Gegevens indiener  

Naam: E. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indienster spreekt haar bezorgdheid uit over de ernstige en voortdurende milieuschade in de Galeriavallei bij Rome. Zij stelt dat de hoge concentratie van de industrie in het gebied leidt tot een hoog niveau van verontreiniging en zeer schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Verder stelt zij dat zich in de onmiddellijke nabijheid van een Natura 2000-gebied een raffinaderij, oliepijpleidingen, een verbrandingsoven, stortplaatsen, cementfabrieken en opgeslagen gas bevinden, met inbegrip van speciaal afval en gevaarlijke stoffen.