Verzoekschrift nr. 0124/2019, ingediend door R. L. P. (Spaanse nationaliteit), namens het "Platform tegen de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van Os Praceres", over schending van de Europese richtlijnen in verband met de nieuwe saneringsprojecten van de monding van de Pontevedra (Galicië, Spanje)  
Gegevens verzoekschrift  

0124/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0124/2019, ingediend door R. L. P. (Spaanse nationaliteit), namens het "Platform tegen de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van Os Praceres", over schending van de Europese richtlijnen in verband met de nieuwe saneringsprojecten van de monding van de Pontevedra (Galicië, Spanje)

Nummer verzoekschrift: 0124/2019

Onderwerp(en): Milieu - vervuiling,  Milieu - afval

Land: Spanje

Naam vereniging: Plataforma Non A Ampliación da Depuradora dos Praceres

Gegevens indiener  

Naam: R. L.

Samenvatting verzoekschrift  

Indienster stelt dat het Hof van Justitie van de EU in 2016 de herhaalde schending van de bepalingen inzake de behandeling van afvalwater in de monding van de Pontevedra heeft bevestigd, nadat de Europese Commissie een klacht tegen Spanje had ingediend vanwege het risico voor de volksgezondheid als gevolg van de ontoereikende behandeling van stedelijk afvalwater. Zij heeft bezwaar tegen het nieuwe project en geeft aan dat het eenvoudigweg het lozingspunt in de monding zou verplaatsen zonder het probleem daadwerkelijk op te lossen. Zij hekelt ook dat het project voor de uitbreiding van de huidige zuiveringsinstallatie niet openbaar wordt gemaakt en beschouwt dit als een schending van Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie.