Verzoekschrift nr. 0149/2019, ingediend door D.P. (Griekse nationaliteit), over het verbieden van gevangenissen voor personen met schulden in de VS  
Gegevens verzoekschrift  

0149/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0149/2019, ingediend door D.P. (Griekse nationaliteit), over het verbieden van gevangenissen voor personen met schulden in de VS

Nummer verzoekschrift: 0149/2019

Onderwerp(en): Justitie

Land: Verenigde Staten

Gegevens indiener  

Naam: D. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener beweert dat bepaalde staten in de Verenigde Staten, ruwweg een derde, nog altijd gevangenisstraf inzetten als een methode om personen met schulden te dwingen bepaalde schulden af te betalen, zoals belastingen of levensonderhoud voor kinderen. Hij is van mening dat hiermee de fundamentele mensenrechten worden geschonden zoals deze zijn verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.Bijgevolg verzoekt hij de EU zich terug te trekken uit de uitleveringsverdragen met de Verenigde Staten, totdat de VS besluit om dergelijke praktijken een halt toe te roepen.