Verzoekschrift nr. 0514/2018, ingediend door Ivaylo Iliev (Bulgaarse nationaliteit) over vermeende corruptie op Bulgaarse rechtbanken en schending van het recht op een eerlijk proces  
Gegevens verzoekschrift  

0514/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0514/2018, ingediend door Ivaylo Iliev (Bulgaarse nationaliteit) over vermeende corruptie op Bulgaarse rechtbanken en schending van het recht op een eerlijk proces

Nummer verzoekschrift: 0514/2018

Onderwerp(en): Justitie

Land: Bulgarije

Gegevens indiener  

Naam: Ivaylo Iliev

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener beweert dat er sprake is van corruptie op Bulgaarse rechtbanken en dat overheidsinstellingen niet doeltreffend te werk gaan. Verder stelt hij dat debiteuren in rechtszaken achter gesloten deuren worden veroordeeld en geen volledige rechtsbescherming genieten om hun het volwaardige recht op verdediging te garanderen. Indiener beweert dat in een speciale opslagruimte van de regionale rechtbank van Sofia archieven van alle civiele rechtszaken worden bewaard, waaronder zijn zaak. Indiener verzoekt de Europese instellingen om een grondige inspectie van dit soort opslagruimtes uit te voeren en van de zaken van veel andere Bulgaarse burgers wier rechten geschonden zijn door de rechtbanken en particuliere schuldeisers.