Verzoekschrift nr. 0652/2019, ingediend door Antero Ribeiro (Portugese nationaliteit), over de discriminatie van Portugese leraren met een arbeidscontract voor bepaalde tijd die in het buitenland werken  
Gegevens verzoekschrift  

0652/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0652/2019, ingediend door Antero Ribeiro (Portugese nationaliteit), over de discriminatie van Portugese leraren met een arbeidscontract voor bepaalde tijd die in het buitenland werken

Nummer verzoekschrift: 0652/2019

Onderwerp(en): Werkgelegenheid

Land: Portugal

Gegevens indiener  

Naam: Antero Ribeiro

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener maakt zijn beklag over het feit dat Portugese leerkrachten met een arbeidscontract voor bepaalde tijd die in een Portugese school in het buitenland lesgeven, geen vast ambt kunnen bekleden, in tegenstelling tot hun collega’s op het Portugese vasteland. Hij wijst erop dat leraren in Portugal na de verlenging van vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, permanent in dienst kunnen treden. Leerkrachten van Portugese scholen in het buitenland kunnen dit niet. Hij stelt dat dit neerkomt op discriminatie en dat leerkrachten in het buitenland in een precaire situatie verkeren.