Verzoekschrift nr. 0701/2018, ingediend door Martin Keatings (Britse nationaliteit), namens de organisatie "Forward as One - Scotland", over een verzoek aan het Europees Parlement om te stemmen voor onafhankelijk EU-lidmaatschap voor Schotland  
Gegevens verzoekschrift Petition is in top ten  

0701/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0701/2018, ingediend door Martin Keatings (Britse nationaliteit), namens de organisatie "Forward as One - Scotland", over een verzoek aan het Europees Parlement om te stemmen voor onafhankelijk EU-lidmaatschap voor Schotland

Nummer verzoekschrift: 0701/2018

Onderwerp(en): Brexit

Land: Europese Unie

Naam vereniging: Forward as One - Scotland

Gegevens indiener  

Naam: Martin Keatings

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener verzoekt het Europees Parlement Schotland te steunen als het ervoor kiest om zich af te scheiden van het VK voordat de onderhandelingen over het vertrek uit de EU zijn afgerond, zodat Schotland recht blijft houden op lidmaatschap van de EU en op onderhandelingen over onafhankelijk lidmaatschap overeenkomstig artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.