Verzoekschrift nr. 0722/2018, ingediend door Libor Fleischans (Tsjechische nationaliteit), over milieuschade als gevolg van de amendementen op wet nr. 56/2001 en uitvoeringsbesluit nr. 302/2001  
Gegevens verzoekschrift  

0722/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0722/2018, ingediend door Libor Fleischans (Tsjechische nationaliteit), over milieuschade als gevolg van de amendementen op wet nr. 56/2001 en uitvoeringsbesluit nr. 302/2001

Nummer verzoekschrift: 0722/2018

Onderwerp(en): Milieu

Land: Tsjechië

Naam vereniging: ASEM

Gegevens indiener  

Naam: Libor Fleischhans

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener stelt dat de wetgeving in kwestie niet toereikend is om de uitstoot van motorvoertuigen in de Tsjechische Republiek doeltreffend te beperken. Hij is van mening dat er een reeks frauduleuze controlemethoden bestaan waarbij controlegegevens worden gemanipuleerd. Dit heeft geleid tot een hogere uitstoot van voertuigen, wat schadelijk is voor de volksgezondheid. Indiener beweert voorts dat met de wetgeving in kwestie de mededingingsregels worden overtreden.