Verzoekschrift nr. 0829/2018, ingediend door Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (Spaanse nationaliteit), over de in zijn ogen illegale werving van ambtenaren in tijdelijke dienst door de Spaanse overheidsinstanties  
Gegevens verzoekschrift  

0829/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0829/2018, ingediend door Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (Spaanse nationaliteit), over de in zijn ogen illegale werving van ambtenaren in tijdelijke dienst door de Spaanse overheidsinstanties

Nummer verzoekschrift: 0829/2018

Onderwerp(en): Justitie

Land: Europese Unie

Gegevens indiener  

Naam: Julio Bienvenido Cárdenas Císcar

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener klaagt dat hij, samen met vele andere ambtenaren in tijdelijke dienst bij verschillende Spaanse overheidsinstanties, arbeidsdiscriminatie ondervindt die in strijd is met Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Indiener hekelt het door de vorige Spaanse regering met de vakbonden ondertekende stabiliteitspact als het grootste aanpassingsplan voor werknemers in Europa.Related information