Verzoekschrift nr. 0867/2019, ingediend door R.P.C. (Spaanse nationaliteit), over het grootschalig kappen van bomen in de stad Vigo in het kader van een strategie voor duurzame stadsontwikkeling  
Gegevens verzoekschrift  

0867/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 0867/2019, ingediend door R.P.C. (Spaanse nationaliteit), over het grootschalig kappen van bomen in de stad Vigo in het kader van een strategie voor duurzame stadsontwikkeling

Nummer verzoekschrift: 0867/2019

Onderwerp(en): Milieu - bescherming en behoud

Land: Spanje

Gegevens indiener  

Naam: R. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener klaagt over het feit dat een project dat is opgezet in het kader van een aanbesteding voor een strategie voor duurzame stadsontwikkeling in het kader van het operationeel programma van het EFRO voor duurzame groei voor de periode 2014-2020, voorziet in het grootschalig kappen van grote, meer dan 70 jaar oude bomen (13 linde- en 41 kastanjebomen). Ook zouden 29 oranjebomen en 45 camelia’s, die al meer dan 40 jaar in de omgeving van de Gran Vía staan, worden verplaatst en vervolgens herplant. Hij stelt dat de acties van de autoriteiten in strijd zijn met de voor de aanbesteding vastgestelde criteria en doelstellingen en dringt erop aan dat het project wordt opgeschort en dat de Commissie een onderzoek instelt.