Verzoekschrift nr. 1003/2019, ingediend door O.N.G.R. (Spaanse nationaliteit), over de aantasting van het milieu in de vallei van de rivier Genal in Malaga  
Gegevens verzoekschrift  

1003/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1003/2019, ingediend door O.N.G.R. (Spaanse nationaliteit), over de aantasting van het milieu in de vallei van de rivier Genal in Malaga

Nummer verzoekschrift: 1003/2019

Onderwerp(en): Milieu - effectbeoordelingen

Land: Spanje

Gegevens indiener  

Naam: E. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener klaagt erover dat bepaalde activiteiten van de lokale autoriteiten leiden tot aantasting van beschermde habitats in de vallei van de rivier Genal. Volgens indiener heeft er voor deze activiteiten geen milieueffectbeoordeling plaatsgevonden.