Verzoekschrift nr. 1050/2019, ingediend door Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques (Portugese nationaliteit), over de invoering van een speciaal visum voor niet-EU-partners van EU-burgers die in het buitenland verblijven  
Gegevens verzoekschrift  

1050/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1050/2019, ingediend door Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques (Portugese nationaliteit), over de invoering van een speciaal visum voor niet-EU-partners van EU-burgers die in het buitenland verblijven

Nummer verzoekschrift: 1050/2019

Onderwerp(en): Interne markt - vrij verkeer van personen,  Grondrechten,  Sociale zaken,  Immigratie

Land: Europese Unie

Gegevens indiener  

Naam: Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener is een EU-burger die buiten de EU woont. Hij is al 14 jaar getrouwd met een vrouw die geen EU-burger is, en beschrijft de administratieve rompslomp waarmee hij nog altijd te maken krijgt wanneer hij samen met zijn vrouw naar de EU reist. Indiener legt uit dat zijn vrouw elke keer weer een Schengenvisum moet aanvragen, waarmee zij zich slechts gedurende beperkte tijd in de EU mag ophouden. Hij verzoekt om de invoering van een speciaal langetermijnvisum voor niet-EU-burgers die al minstens twee jaar wettelijk getrouwd zijn met een EU-burger. Een dergelijk speciaal visum moet volgens indiener een duur van 10 jaar hebben of, indien dat niet mogelijk is, ten minste 5 jaar. Dit visum zou het vrije verkeer voor de gezinnen van EU-burgers vergemakkelijken. Indiener wijst er voorts op dat het plaatselijke personeel in de consulaten van de EU, of in uitbestede visumkantoren in het buitenland, vaak niet goed op de hoogte is van de rechten van EU-burgers en soms onnodige extra verplichtingen opleggen aan de partners van EU-burgers.