Verzoekschrift nr. 1064/2018, ingediend door U.P. (Duitse nationaliteit), gesteund door drie medeondertekenaars, over het vervoer van vee uit de EU naar en het slachten ervan in derde landen  
Gegevens verzoekschrift  

1064/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1064/2018, ingediend door U.P. (Duitse nationaliteit), gesteund door drie medeondertekenaars, over het vervoer van vee uit de EU naar en het slachten ervan in derde landen

Nummer verzoekschrift: 1064/2018

Onderwerp(en): Dierenwelzijn

Land: Europese Unie

Gegevens indiener  

Naam: U. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener hekelt de huidige stand van zaken op het gebied van het vervoer van levende dieren naar derde landen en de slachtpraktijken in derde landen. Indiener verwijst naar een documentaire getiteld "37 Degrees – Classified: Animal Transport", die is uitgezonden door ZDF. De ondertekenaars van het verzoekschrift maken er bezwaar tegen dat er ondanks de maatschappelijke discussies over deze kwesties geen belangrijke maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat dieren goed worden behandeld overeenkomstig de voorschriften en regels van de EU. Indieners wijzen met name op de in de documentaire geuite aantijgingen dat in veel islamitische landen, zoals Turkije en landen in het Midden-Oosten, niet wordt voorzien in passende waarborgen wanneer dieren worden geslacht overeenkomstig de halalcertificering. Indieners roepen ertoe op dringend wetgeving vast te stellen op dit gebied, en een verbod in te voeren op het vervoer van vee uit de EU naar landen die de EU-normen inzake dierenwelzijn niet naleven.