Verzoekschrift nr. 1126/2018, ingediend door J.U.N. (Britse nationaliteit), over een richtlijn inzake (huiselijk) geweld  
Gegevens verzoekschrift  

1126/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1126/2018, ingediend door J.U.N. (Britse nationaliteit), over een richtlijn inzake (huiselijk) geweld

Nummer verzoekschrift: 1126/2018

Onderwerp(en): Sociale zaken,  Gelijke kansen en gender,  Grondrechten

Land: Europese Unie

Gegevens indiener  

Naam: E. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indienster vraagt om een EU-richtlijn inzake (huiselijk) geweld aan te nemen, die erop gericht is vrouwen en kinderen te beschermen die slachtoffer zijn van emotioneel, fysiek of seksueel misbruik, met name wanneer ze zich in een andere lidstaat bevinden. Indienster wijst op het alarmerende aantal slachtoffers dat gedood of misbruikt wordt, maar dat de tegen hen gepleegde misdrijven slechts zelden aangeeft omdat de nodige passende wettelijke waarborgen ontbreken.