Verzoekschrift nr. 1140/2015, ingediend door Mark van Gelder (Nederlandse nationaliteit), namens de Europese federatie voor geleidehonden en assistentiehonden, over de toegangsrechten binnen de Europese Unie voor personen die assistentiehonden nodig hebben

329 Medeondertekenaars - Status: beschikbaar voor medeondertekenaars
 

Gegevens verzoekschrift

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1140/2015, ingediend door Mark van Gelder (Nederlandse nationaliteit), namens de Europese federatie voor geleidehonden en assistentiehonden, over de toegangsrechten binnen de Europese Unie voor personen die assistentiehonden nodig hebben

Nummer verzoekschrift: 1140/2015

Onderwerp(en): Grondrechten,  Gehandicaptenproblematiek,  Sociale zaken,  Persoonlijke aangelegenheid

Land: Europese Unie

Naam vereniging: Assistance Dogs Europe & International Guide Dog Federation

Gegevens indiener

Naam: Mark Van Gelder

 

Samenvatting verzoekschrift

Het verzoekschrift stelt dat leden van de federatie regelmatig melden dat hun de toegang is geweigerd tot een gebouw omdat zij werden begeleid door een assistentiehond. Degenen die worden begeleid door een assistentiehond, krijgen geen toegang tot taxi's, treinen, theaters, parken, hotels, sportfaciliteiten, winkels en andere gebieden die voor het publiek toegankelijk zijn. Assistentiehonden worden geselecteerd en getraind om mensen te helpen met een auditieve of visuele handicap, beperkte mobiliteit of epilepsie, en zijn getraind om zich in het openbaar op onberispelijke wijze te gedragen. Indiener stelt dat deze praktijken in strijd zijn met de in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap genoemde rechten. Indiener vraagt daarom of er een wetsvoorstel kan worden opgesteld dat garandeert dat personen met een handicap die zijn aangewezen op een assistentiehond volledige toegang krijgen tot de openbare ruimtes en voorzieningen.