Verzoekschrift nr. 1143/2018, ingediend door S.V.C. (Spaanse nationaliteit), namens "Asociación Víctimas del Franquismo", over de straffeloosheid voor tijdens de Franco-dictatuur in Spanje begane misdaden  
Gegevens verzoekschrift  

1143/2018

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1143/2018, ingediend door S.V.C. (Spaanse nationaliteit), namens "Asociación Víctimas del Franquismo", over de straffeloosheid voor tijdens de Franco-dictatuur in Spanje begane misdaden

Nummer verzoekschrift: 1143/2018

Onderwerp(en): Grondrechten

Land: Spanje

Gegevens indiener  

Naam: E. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener legt uit dat de slachtoffers van tijdens de Franco-dictatuur begane misdaden en hun familie hun recht op een doeltreffende voorziening in rechte wordt ontzegd door de overheid en rechterlijke autoriteiten in Spanje. Hij betoogt dat alle lidstaten moeten meewerken aan nationale of internationale gerechtelijke onderzoeken die ten doel hebben verantwoordelijkheden vast te stellen voor en achter de waarheid te komen over door totalitaire regimes in de Unie gepleegde misdaden tegen de menselijkheid, en te zorgen voor gerechtigheid en genoegdoening voor de slachtoffers ervan, zoals wordt gesteld in het verslag van rapporteur Nagy over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015. Indiener maakt bovendien melding van een inbreuk op artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en op Kaderbesluit 2008/913/JBZ, wat in strijd is met EU-acquis op het gebied van de zorg en aandacht voor slachtoffers van misdaden.