Verzoekschrift nr. 1331/2019, ingediend door D.R.H.(Spaanse nationaliteit) over milieuovertredingen in de lagune Mar Menor, Murcia  
Gegevens verzoekschrift  

1331/2019

Titel samenvatting: Verzoekschrift nr. 1331/2019, ingediend door D.R.H.(Spaanse nationaliteit) over milieuovertredingen in de lagune Mar Menor, Murcia

Nummer verzoekschrift: 1331/2019

Onderwerp(en): Milieu - water,  Milieu - vervuiling

Land: Spanje

Gegevens indiener  

Naam: E. P.

Samenvatting verzoekschrift  

Indiener klaagt dat de regels inzake milieubescherming, -inspectie en -toezicht met betrekking tot de lagune Mar Menor in Murcia gebrekkig worden uitgevoerd, en laakt de zorgwekkende toename van het aantal milieuovertredingen. Indiener pleit ervoor de milieubevoegdheid van de regionale overheid in Murcia in te trekken wegens plichtsverzuim, waardoor de Mar Menor een dode zee is geworden. Indiener vraagt de Commissie een milieuobservatiestation op te zetten op een eiland in de Mar Menor om de status en het herstel van de lagune te monitoren. Indiener verzoekt dat een disciplinaire procedure wordt ingeleid wegens het niet-naleven van het EU-recht en laakt de overmatige verstedelijking en overexploitatie door landbouwactiviteiten.