Petycja nr 0031/2016, którą złożył J.D. (Polska), w sprawie domniemanego naruszenia praw podstawowych w związku z reformą konstytucyjną w Polsce  
Dane petycji  

0031/2016

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0031/2016, którą złożył J.D. (Polska), w sprawie domniemanego naruszenia praw podstawowych w związku z reformą konstytucyjną w Polsce

Numer petycji: 0031/2016

Tematy: Instytucje

Państwo: Polska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: E. P.

Streszczenie petycji  

Składający petycję jest zaniepokojony domniemanym naruszeniem praw podstawowych przez polskie władze, które polega na zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i ograniczeniu uprawnień Trybunału. Składający petycję twierdzi, że takie działania mogą źle wpłynąć na funkcjonowanie państwa polskiego. Wzywa Parlament Europejski do powołania komisji badającej przypadki naruszenia praw konstytucyjnych w Polsce.