Petycja nr 0042/2019, którą złożył M.B. (Niemcy), w imieniu stowarzyszenia „Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.”, w sprawie kalibracji określonych typów wag  
Dane petycji  

0042/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0042/2019, którą złożył M.B. (Niemcy), w imieniu stowarzyszenia „Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.”, w sprawie kalibracji określonych typów wag

Numer petycji: 0042/2019

Tematy: Rynek wewnętrzny

Państwo: Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: E. P.

Streszczenie petycji  

Składający petycję jest zdania, że należy wprowadzić bardziej zharmonizowane podejście w całej UE w odniesieniu do wydawania świadectw wzorcowania i ustalania okresów kalibracji dla wag. Składający petycję wyjaśnia, że niestacjonarne wagi, które są importowane i sprzedawane w Niemczech, muszą przejść certyfikację kalibracji, która jest kosztowna i czasochłonna. Ramy prawne wydają się być inne dla stacjonarnych wag. Składający petycję uważa, że należy zharmonizować wszystkie systemy, aby uniknąć zakłóceń na jednolitym rynku sprzedaży tych produktów.