Petycja nr 0098/2019, którą złożył S.M. (Bułgaria), w imieniu Stefi-Trans, z 13 podpisami, w sprawie kontroli okresów odpoczynku przeprowadzanych przez władze francuskie w odniesieniu do bułgarskiego przewoźnika  
Dane petycji  

0098/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0098/2019, którą złożył S.M. (Bułgaria), w imieniu Stefi-Trans, z 13 podpisami, w sprawie kontroli okresów odpoczynku przeprowadzanych przez władze francuskie w odniesieniu do bułgarskiego przewoźnika

Numer petycji: 0098/2019

Tematy: Rynek wewnętrzny,  Transport

Państwo: Francja,  Bułgaria,  Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: E. P.

Streszczenie petycji  

Składający petycję, który reprezentuje bułgarską firmę transportową, skarży się na kontrolowanie przez niektóre organy krajowe (w tym przypadku francuskie) tachografów pojazdów ciężarowych i rachunków hotelowych kierowców tych pojazdów ciężarowych oraz na nakładanie wysokich kar pieniężnych za nieokazanie rachunków. Składający petycję przypomina, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego jest obecnie poddawane przeglądowi w ramach pakietu dotyczącego mobilności I i trwają negocjacje w sprawie uzyskania pewnych odstępstw, w związku z czym kontrole te są nieodpowiednie i niesprawiedliwe. Zdaniem składającego petycję praktyki te stanowią dyskryminację w rozumieniu art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz naruszają swobodę podejmowania pracy przez obywateli i świadczenia usług w państwach członkowskich.