Petycja nr 0157/2020, którą złożył Peter Penchev (Bułgaria), w imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa „Anna Politkowska”, w sprawie niedokończonej zapory na rzece Ogosta w Bułgarii  
Dane petycji  

0157/2020

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0157/2020, którą złożył Peter Penchev (Bułgaria), w imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa „Anna Politkowska”, w sprawie niedokończonej zapory na rzece Ogosta w Bułgarii

Numer petycji: 0157/2020

Tematy: Bezpieczeństwo,  Stosunki zewnętrzne,  Środowisko – Woda

Państwo: Bułgaria,  Rumunia

Nazwa stowarzyszenia: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност”

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Петър Пенчев Троянски

Streszczenie petycji  

Składający petycję wzywa do pilnej interwencji, twierdząc, że przy ścianie zapory na Ogoście, która jest drugą co do wielkości zaporą na Półwyspie Bałkańskim, występują niekiedy niedopuszczalne poziomy wody. Twierdzi, że w związku z taką sytuacją ucierpieć może 21 bułgarskich osad oraz że woda wpływa na odległość 60 km w głąb terytorium Rumunii. Składający petycję twierdzi, że nawet przed uruchomieniem zapory popełniano błędy, na przykład nie dokończono budowy kompletnej kurtyny iniekcyjnej pod ścianą zapory. Obecnie, po niedawnym zamknięciu głównego systemu hydraulicznego o obiegu zamkniętym w głównym otworze wylotowym, w kanale wylotowym znajdują się znaczne ilości wody, co, jak można racjonalnie przypuszczać, wskazuje na narastające skutki niewybudowanej kurtyny iniekcyjnej.