Petycja nr 0222/2019, którą złożył M.K. (Niemcy), w sprawie wprowadzenia szczegółowych przepisów i nakładania na pojazdy ciężarowe opłat za przejazd mających zastosowanie w całej Europie  
Dane petycji  

0222/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0222/2019, którą złożył M.K. (Niemcy), w sprawie wprowadzenia szczegółowych przepisów i nakładania na pojazdy ciężarowe opłat za przejazd mających zastosowanie w całej Europie

Numer petycji: 0222/2019

Tematy: Transport

Państwo: Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: M. K.

Streszczenie petycji  

Składający petycję wzywa do przyjęcia szczegółowych przepisów na szczeblu europejskim w odniesieniu do pojazdów ciężarowych, w tym kar za przekroczenie 30-sekundowego czasu wyprzedzania na autostradach lub wprowadzenia jednolitych opłat za przejazd, przy czym wpływy z tych regulacji miałyby służyć wspieraniu kolejowego transportu towarowego.