Petycja nr 0264/2019, którą złożył K.Z. (Polska), w imieniu Rady Miejskiej w Brzozowie, z 247 podpisami, w sprawie wsparcia finansowego budowy dróg  
Dane petycji  

0264/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0264/2019, którą złożył K.Z. (Polska), w imieniu Rady Miejskiej w Brzozowie, z 247 podpisami, w sprawie wsparcia finansowego budowy dróg

Numer petycji: 0264/2019

Tematy: Rozwój obszarów miejskich,  Polityka regionalna,  Transport

Państwo: Polska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: E. P.

Streszczenie petycji  

Składający petycję opisuje zły stan gminnych dróg lokalnych oraz przedstawia negatywne konsekwencje tej sytuacji w kontekście bezpieczeństwa oraz rozwoju gminy i miasta. Zdaniem składającego petycję środki finansowe z tzw. zintegrowanego wsparcia na lata 2014–2020 nie trafiają do tej gminy, zaś odwołania złożone w tej kwestii do władz na szczeblu lokalnym, wojewódzkim oraz państwowym nie przyniosły oczekiwanych efektów. Składający petycję wnosi o przyznanie pomocy finansowej i podaje przykład pomocy z Funduszu Solidarności UE w następstwie klęski żywiołowej w 2017 r.