Petycja nr 0266/2020, którą złożyła Galina Petrova (Bułgaria), w sprawie bezpieczeństwa na drogach w Bułgarii  
Dane petycji  

0266/2020

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0266/2020, którą złożyła Galina Petrova (Bułgaria), w sprawie bezpieczeństwa na drogach w Bułgarii

Numer petycji: 0266/2020

Tematy: Bezpieczeństwo,  Prawa podstawowe,  Transport

Państwo: Bułgaria

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Галина Петрова

Streszczenie petycji  

Składająca petycję padła pośrednio ofiarą wypadku samochodowego (straciła w nim członka rodziny). Składająca petycję skarży się na niedociągnięcia w bułgarskim systemie profilaktyki obejmującym sprawców wykroczeń drogowych, ich kontroli i odpowiedzialności karnej. Składająca petycję sugeruje wprowadzenie zróżnicowanych środków, by poprawić sytuację, takich jak działające kamery z radarem mierzące prędkość na drogach, określone kary dla osób systematycznie dopuszczających się wykroczeń w ruchu drogowym, obowiązkowe kamery w samochodach, szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w okresie pierwszych pięciu lat prowadzenia pojazdu oraz regularne badania lekarskie kierowców powyżej 50 roku życia. Składająca petycję opowiada się za stworzeniem oficjalnej platformy online dla sygnalistów, gdzie obywatele mogliby przesyłać dowody naruszeń i która chroniłaby ich przed sprawcami.