Petycja nr 0285/2019, którą złożyła Rosie Walters (Zjednoczone Królestwo), w sprawie uznania praw obywateli brytyjskich wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej po brexicie  
Dane petycji  

0285/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0285/2019, którą złożyła Rosie Walters (Zjednoczone Królestwo), w sprawie uznania praw obywateli brytyjskich wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej po brexicie

Numer petycji: 0285/2019

Tematy: Prawa podstawowe

Państwo: Wielka Brytania

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Rosie Walters

Streszczenie petycji  

Składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ochrony praw i interesów obywateli brytyjskich pragnących zachować obywatelstwo UE. Składająca petycję wzywa do przekazania obywatelom brytyjskim, którzy sprzeciwiają się decyzjom władz brytyjskich, dokumentów tożsamości UE, dzięki czemu osoby te będą mogły się wypowiadać i nadal korzystać ze swoich praw w UE.