Petycja nr 0290/2019, którą złożyła E.R. (Cypr), w sprawie stosowania przez władze cypryjskie dyskryminacji i nieuczciwych warunków przy zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony  
Dane petycji  

0290/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0290/2019, którą złożyła E.R. (Cypr), w sprawie stosowania przez władze cypryjskie dyskryminacji i nieuczciwych warunków przy zawieraniu umów o pracę na czas nieokreślony

Numer petycji: 0290/2019

Tematy: Zatrudnienie

Państwo: Cypr

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: E. P.

Streszczenie petycji  

Składająca petycję twierdzi, że władze cypryjskie nie przestrzegają przepisów UE, ponieważ dyskryminują pracowników tymczasowych i pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony, w porównaniu z urzędnikami służby cywilnej. Utrzymuje ona, że ustawodawstwo krajowe przyjęte przez Cypr w 2016 r. narusza dyrektywę 1999/70/WE. Składająca petycję twierdzi, że umowy o pracę na czas nieokreślony naruszają prawa, korzyści i ochronę osób zatrudnionych na podstawie takich umów i wykonujących taką samą pracę jak urzędnicy służby cywilnej.