Petycja nr 0540/2019, którą złożył Thomas Bublitz (Niemcy), w imieniu Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Klinik Prywatnych (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.), w sprawie transpozycji dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej do prawa niemieckiego  
Dane petycji  

0540/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0540/2019, którą złożył Thomas Bublitz (Niemcy), w imieniu Federalnego Zrzeszenia Niemieckich Klinik Prywatnych (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.), w sprawie transpozycji dyrektywy w sprawie podatku od wartości dodanej do prawa niemieckiego

Numer petycji: 0540/2019

Tematy: Opodatkowanie,  Rynek wewnętrzny

Państwo: Niemcy

Nazwa stowarzyszenia: Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Thomas Bublitz

Streszczenie petycji  

Składający petycję informuje, że prywatne kliniki, które uzyskały zezwolenie na podstawie art. 30 niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej, ale które nie zostały ujęte w planie szpitali krajów związkowych, na mocy art. 108 niemieckiego kodeksu zabezpieczenia społecznego, są traktowane odmiennie do celów podatku VAT, niż szpitale ujęte w planie szpitali, mimo że świadczą te same niezbędne usługi medyczne. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego, aby zaapelował o zmianę niemieckiego ustawodawstwa w celu transpozycji zasady neutralności podatkowej – zapisanej w dyrektywie w sprawie podatku od wartości dodanej – do prawa krajowego dotyczącego podatku obrotowego.