Petycja nr 0572/2019, którą złożył Per Thomas Nillson (Dania), w sprawie braku egzekwowania przepisów dotyczących pracy silnika na biegu jałowym w gminie Kopenhaga  
Dane petycji  

0572/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0572/2019, którą złożył Per Thomas Nillson (Dania), w sprawie braku egzekwowania przepisów dotyczących pracy silnika na biegu jałowym w gminie Kopenhaga

Numer petycji: 0572/2019

Tematy: Transport,  Środowisko naturalne

Państwo: Dania

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Per Thomas Nilsson

Streszczenie petycji  

Składający petycję zwraca uwagę na fakt, że przepisy wprowadzone w 1990 r. w gminie Kopenhaga (ustawa o biegu jałowym), które zakazują utrzymywania silnika na biegu jałowym dłużej niż jedną minutę, nie są egzekwowane przez kopenhaską policję. Według składającego petycję policja w Kopenhadze nie może lub nie chce pociągać kogokolwiek do odpowiedzialności za naruszenie tej ustawy, uważając, że jest to nadmierny wysiłek.