Petycja nr 0609/2018, którą złożyła Tsetska Khadzhigeorgieva (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz domniemanego braku dostępu do sądu  
Dane petycji  

0609/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 0609/2018, którą złożyła Tsetska Khadzhigeorgieva (Bułgaria), w sprawie domniemanego naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz domniemanego braku dostępu do sądu

Numer petycji: 0609/2018

Tematy: Wymiar sprawiedliwości

Państwo: Bułgaria

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Цецка Хаджигеоргиева

Streszczenie petycji  

Składająca petycję skarży się na brak dostępu do rzetelnego procesu sądowego w związku ze sporem hipotecznym z bułgarskim bankiem. Nieruchomość została sprzedana publicznie po cenie dwukrotnie wyższej niż hipoteka składającej petycję i jej męża. Złożyli oni skargę na prywatnego komornika, którą sąd uznał za dopuszczalną, ale bezpodstawną. Sąd stwierdził, że sprzedaż odbyła się zgodnie z prawem. Składająca petycję zwraca się do instytucji europejskich o zbadanie jej sprawy.Related information