Petycja 0967/2019, którą złożył Max-Dieter Forstmann (Niemcy) w sprawie przeszkód napotykanych przez osoby prywatne w sprzedaży udziałów w Niemczech  
Dane petycji  

0967/2019

Tytuł streszczenia: Petycja 0967/2019, którą złożył Max-Dieter Forstmann (Niemcy) w sprawie przeszkód napotykanych przez osoby prywatne w sprzedaży udziałów w Niemczech

Numer petycji: 0967/2019

Tematy: Rynek wewnętrzny – Swobodny przepływ towarów i usług

Państwo: Niemcy

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Max-dieter Forstmann

Streszczenie petycji  

Składający petycję twierdzi, że wraz z jego najbliższymi krewnymi jest posiadaczem rachunku papierów wartościowych w banku DKB (bank oszczędnościowy). Obecnie musi sprzedać udziały, a jego bank żąda od niego tzw. identyfikatora podmiotu prawnego (LEI), który kosztuje 107 EUR rocznie i jest wymagany na mocy europejskich przepisów finansowych od osób prywatnych, które posiadają rachunek papierów wartościowych. Bez identyfikatora sprzedaż przez internet nie byłaby możliwa. Składający petycję twierdzi, że LEI jest nieproporcjonalnie kosztowny dla osób prywatnych, które jedynie okazjonalnie dokonują sprzedaży, a zatem jest niezgodny z prawem.