Petycja nr 1105/2018, którą złożyła Kremena Petrova (Bułgaria), w imieniu stowarzyszenia „Nowa Zagora chce oddychać” („Нова Загора иска да диша”), z 1176 podpisami, w sprawie zakładu produkcji biogazu w Nowej Zagorze w Bułgarii  
Dane petycji  

1105/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1105/2018, którą złożyła Kremena Petrova (Bułgaria), w imieniu stowarzyszenia „Nowa Zagora chce oddychać” („Нова Загора иска да диша”), z 1176 podpisami, w sprawie zakładu produkcji biogazu w Nowej Zagorze w Bułgarii

Numer petycji: 1105/2018

Tematy: Środowisko naturalne

Państwo: Bułgaria

Nazwa stowarzyszenia: Нова Загора иска да диша

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Кремена Петрова

Streszczenie petycji  

Składająca petycję skarży się, że budowa biogazowni w miejscowości Nowa Zagora jest niezgodna z dyrektywami i rozporządzeniami UE w sprawie zdrowia i ochrony środowiska. Składająca petycję wskazuje, że miało to w dużej mierze negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska, jak i na zdrowie obywateli.