Petycja nr 1110/2019, którą złożyła N.H. (Niemcy), w sprawie zaprzestania zabijania bezpańskich psów  
Dane petycji  

1110/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1110/2019, którą złożyła N.H. (Niemcy), w sprawie zaprzestania zabijania bezpańskich psów

Numer petycji: 1110/2019

Tematy: Dobrostan zwierząt

Państwo: Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: E. P.

Streszczenie petycji  

Składająca petycję uważa okrutne traktowanie bezpańskich zwierząt, w szczególności psów, za problem strukturalny w UE. Zwierzęta te żyją zwykle w straszliwych warunkach: nie mogą znaleźć pożywienia, roznoszą choroby i padają ofiarą ludzkiej przemocy. W wielu państwach członkowskich zakłada się stacje uśmiercania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bezpańskich psów. Jednak zdaniem składającej petycję przekształciły się one w lukratywny biznes. Składająca petycję wzywa do wprowadzenia zakazu legalnego zabijania psów w Europie. Jej zdaniem, zamiast tworzyć stacje uśmiercania, należy przeprowadzić kompleksową kampanię informacyjną i udzielić wsparcia finansowego na rzecz powszechnej kastracji bezpańskich zwierząt.