Petycja nr 1134/2018, którą złożyła Rosa Diez Tagarro (Hiszpania), w imieniu „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial”, w sprawie zarzutu nieprzestrzegania przez Hiszpanię prawodawstwa UE dotyczącego rozrostu intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich  
Dane petycji  

1134/2018

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1134/2018, którą złożyła Rosa Diez Tagarro (Hiszpania), w imieniu „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial”, w sprawie zarzutu nieprzestrzegania przez Hiszpanię prawodawstwa UE dotyczącego rozrostu intensywnej hodowli zwierząt gospodarskich

Numer petycji: 1134/2018

Tematy: Dobrostan zwierząt,  Rolnictwo

Państwo: Hiszpania

Nazwa stowarzyszenia: Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Rosa Diez Tagarro

Streszczenie petycji  

Składająca petycję informuje, że w ciągu ostatnich kilku lat w Hiszpanii nastąpił gwałtowny przyrost gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę, co ma tragiczne skutki dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dla środowiska, zdrowia i jakości życia na obszarach wiejskich, na których gospodarstwa te są zlokalizowane. Twierdzi ona, że strefy buforowe między poszczególnymi gospodarstwami hodowlanymi oraz między tymi gospodarstwami i centrami miast są zdecydowanie niewystarczające. Jej zdaniem różnice w przepisach krajowych poszczególnych państw członkowskich sprzyjają rozwojowi gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę zwierząt gospodarskich w krajach, w których przepisy te nie są tak surowe, jak ma to miejsce w Hiszpanii.