Petycja nr 1194/2019, którą złożył Lazaros Kikidis (Grecja), w sprawie wykluczenia absolwentów uczelni współpracujących z uniwersytetami unijnymi  
Dane petycji  

1194/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1194/2019, którą złożył Lazaros Kikidis (Grecja), w sprawie wykluczenia absolwentów uczelni współpracujących z uniwersytetami unijnymi

Numer petycji: 1194/2019

Tematy: Zatrudnienie,  Rynek wewnętrzny – Uznawanie kwalifikacji,  Edukacja

Państwo: Grecja

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Lazaros Kikidis

Streszczenie petycji  

Składający petycję skarży się, że ustawa nr 4589/2019 nie pozwala osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe uznane przez grecką Radę ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych (SAEP) na pracę w szkolnictwie publicznym.Składający petycję załącza do niej pozytywną decyzję greckiego rzecznika praw obywatelskich z dnia 23 października 2019 r., w której rzecznik zwraca się do Ministra Edukacji o wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie nr 4589/2019.