Petycja nr 1239/2019, którą złożył Nigel Howard (Zjednoczone Królestwo), w sprawie kryzysu klimatycznego  
Dane petycji  

1239/2019

Tytuł streszczenia: Petycja nr 1239/2019, którą złożył Nigel Howard (Zjednoczone Królestwo), w sprawie kryzysu klimatycznego

Numer petycji: 1239/2019

Tematy: Zdrowie,  Środowisko naturalne,  Energia,  Środowisko – Zanieczyszczenie środowiska,  Wymiar sprawiedliwości

Państwo: Australia,  Unia Europejska

Dane składającego petycję  

Imię i nazwisko: Nigel Howard

Streszczenie petycji  

Składający petycję, posiadający podwójne obywatelstwo brytyjskie i australijskie, wzywa Parlament do podjęcia działań przeciwko takim krajom jak Australia, które zaprzeczają zmianie klimatu i blokują działania nadzwyczajne służące walce ze zmianą klimatu. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do przyjęcia rezolucji uznającej Australię (i inne państwa, które nie podejmują działań w związku ze zmianą klimatu) za pariasów klimatycznych i wzywającej państwa członkowskie do stosowania sankcji i ceł karnych w odniesieniu do całego wywozu (zwłaszcza wywozu paliw kopalnych) z Australii, dopóki nie zmniejszy ona emisji i nie zacznie postępować jak odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej.