Znajdź petycję 

Po przyjęciu przez Komisję Petycji, petycje są sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej.

Którykolwiek kraj UE