Petiția nr. 0020/2019, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, privind interzicerea utilizării nămolurilor de epurare în agricultură în Europa  
Date privind petiția  

0020/2019

Rezumatul titlului: Petiția nr. 0020/2019, adresată de Marco Bava, de cetățenie italiană, privind interzicerea utilizării nămolurilor de epurare în agricultură în Europa

Numărul petiției: 0020/2019

Subiecte: Agricultură

Țară: Uniunea Europeană

Denumirea asociației: Socialwelfare

Date privind petiționarul  

Nume: Marco Bava

Rezumatul petiției  

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură, în Europa și în special în Italia. El denunță un decret adoptat de guvernul italian, care permite utilizarea nămolurilor de epurare drept îngrășăminte pe solurile agricole. Potrivit petiționarului, legislația italiană și Agenția Regională pentru Protecția Mediului („l’Arpa Torino”) nu aplică standarde suficient de înalte pentru tratarea și evacuarea nămolului în Italia. Petiționarul explică, prin urmare, că nămolul este utilizat împreună cu alte deșeuri industriale care conțin o concentrație ridicată de substanțe chimice și care duc la poluarea solului. Prin urmare, petiționarul se adresează Parlamentului European pentru a solicita interzicerea utilizării nămolului în agricultură în Europa.